Fiskeregler for StorÅ

 

 • Fiskeri er tilladt fra 1.marts og indtil 31. oktober. 
 • Det er udelukkende tilladt at fiske med modhageløse kroge (eller med nedklemte modhager).
 • Ormefiskeri er tilladt i vore vande. Dog kun med cirkelkrog str. 2.0 eller større. (HUSK - modhageløs, eller nedklemte modhager)
 • Bækørreder er fredet.
 • Alle fisk under mindstemålet skal nænsomt genudsættes.
 • Det er kun tilladt at fiske efter ikke fredede arter. 
 • Der må højst hjemtages 1 fisk pr. mand pr. døgn.
 • Kontroller hinanden ved vore fiskevande, forlang medlemskort og fisketegn (18-64 år) forevist, bortvis tyvefiskere samt husk: Skån naturen – tag affald med hjem.
 • Parker dit køretøj, så det ikke er til gene for andre.
 • Beskyt anden mands ejendom, hegn, led og lignende.
 • Gå direkte ad nærmeste anviste vej til fiskevandet.
 • Respekter andre fiskere og undgå støjende adfærd.
 • Vær sikker på, at du fisker på lovligt område – ellers lad være.
 • Alle uregelmæssigheder ved vore vande bedes i snarest meddele til vandplejeudvalget 
 • Bemærk at der i Odense Å og Brænde Å er andre regler når du fisker på Odense Å Sammenslutningens fiskevand, eller Fynske Lystfiskeres vand.
 • Mindstemål for havørred er 40 cm.